Projekt organizacyjny

Liczba godzin zajęć dla ww. studiów podyplomowych

Liczba godzin: 242 godziny zajęć:
  • 144 godzin wykładów,
  • 12 godzin ćwiczeń rachunkowych,
  • 34 godzin ćwiczeń laboratoryjnych,
  • praca dyplomowa o pracochłonności około 50 godzin,
  • egzamin 2 godziny
W podziale na semestry:
  • pierwszy semestr – 110 godzin,
  • drugi semestr – 130 godzin,
  • egzamin końcowy – 2 godziny

Terminarz i miejsce zajęć

Studia będą prowadzone w trakcie dwudniowych zjazdów, średnio co trzy tygodnie od października do czerwca,: sobota – 8 godzin, niedziela – 8 godzin.
Odbędzie się 12 zjazdów
I semestr – 7 zjazdów (110 godzin), II semestr – 5 zjazdów (80 + 50 godzin) W semestrze letnim przewiduje się przygotowanie przez słuchaczy pracy dyplomowej o czasochłonności około 50 godzin. Łącznie 80 + 50 godzin zajęć.   Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 21/25 Zajęcia seminaryjne odbywać się będą w sali TC-1 (na parterze budynku ITC). Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz w Laboratorium Pomiarów Promieniowania Jonizującego i Pracowni Komputerowej ITC.

Wysokość opłaty - 6300 zł

Kierownik studium:

dr inż. Nikołaj Uzunow

 nikolaj.uzunow@pw.edu.pl

Scroll to Top